W 2019 roku w Zespole Szkół w Czaplinku rozpoczęła się realizacja projektu Publicity and Nutrition w ramach programu Erasmus+.

Po półtorarocznej przerwie, wynikającej z covidowych ograniczeń, partnerzy projektowi wrócili do aktywności i spotkań. Nauczyciele i uczniowie z Grecji, Łotwy i Turcji gościli w czaplineckim Zespole Szkół oraz domach swoich polskich przyjaciół od 3 do 8 października 2021 r. Przygotowany przez gospodarzy program obfitował w różnorodne propozycje realizowane zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Poniedziałek, 4 października 2021 r. był czasem integracji i przełamywania nieśmiałości między gośćmi, a gospodarzami. Odbyło się to przy dźwiękach muzyki, w rytmie poloneza, którego uczył Marek Harańczyk, instruktora tańca. Uczniowie z Grecji, Łotwy, Turcji i Polski mieli okazję uczestniczyć w grze miejskiej, która pozwoliła odkryć uroki Czaplinka. Zwieńczeniem był wieczorny międzynarodowy bufet, jako doskonała okazja do smakowania tradycyjnych potraw krajów partnerskich. Rodzice uczniów z Polski wykazali się niezwykłym kunsztem kulinarnym, przygotowali ucztę dla oczu i podniebienia. Tego wieczoru mury szkoły przy ulicy Parkowej stały się międzynarodowym centrum wydarzeń, rozbrzmiewały pięcioma językami, eksplodowały aromatem tradycyjnych potraw, a wszystko przepełnione było pozytywną energią i radością z możliwości spotkania.Podczas wizyty realizowane były zadania wynikające z założeń projektowych. Nauczycielka z Turcji, Leyla Erkuş Tan, poprowadziła zajęcia zatytułowane Power of packaging. Ich efektem są ulotki nt. zasad umieszczania informacji na opakowaniach produktów zaprojektowane i wykonane przez uczniów. Nauczyciele z Polski, Alicja Giwojno i Andrzej Pokrzywnicki, poprowadzili zajęcia, w czasie których uczniowie stworzyli antyreklamę w formie filmu i plakatów oraz kalendarz. Elementem edukacyjnym była również wizyta partnerów z Łotwy, Grecji, Turcji i Polski u lokalnego producenta miodu, Konrada Fujarskiego i zapoznanie ich z marką produktu Miody Drahimskie oraz z tajnikami marketingu i reklamy.

Gospodarze zorganizowali także wizyty na uczelniach wyższych, gdzie przygotowano prelekcje będące dopełnieniem treści realizowanych w ramach założeń projektu Publicity and Nutrition. Na Uniwersytecie Szczecińskim młodzież oraz nauczyciele uczestniczyli w wykładzie pt. Selected eating disorders in children and adolescents, zaś Uniwersytet Mikołaja Kopernika był miejscem spotkania z pracownikami agencji reklamowej MSU Publishing, którzy przygotowali wykład na temat Etyki w reklamie oraz Siły wizualnego przekazu.

W ramach wymiany kulturowej odbyły się również wycieczki do Szczecina i Torunia. Tam, będąc pod opieką pasjonatów historii – przewodników, uczestnicy odbyli spacer śladami Gryfitów, Krzyżaków, architektury gotyckiej (która w Toruniu jest reprezentowana wieloma doskonałymi przykładami) i współczesnej (Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie), legend Pomorza Zachodniego oraz legend i opowieści ziemi chełmińskiej. Każdy miał możliwość poznać recepturę i uczestniczyć w produkcji pierników w Muzeum Żywego Piernika, wyjątkowego produktu, którego tradycja wyrobu w Toruniu ma ponad 700 lat.

Piątek, 8 października, był czasem podsumowania wizyty w Czaplinku, zaprezentowania efektów tygodniowej pracy oraz wręczenia certyfikatów i podziękowań. Czas spędzony wspólnie obfitował w aktywności, goście poznali zwyczaje polskich rodzin, nawiązali więzi i przyjaźnie, wykonali szereg zadań, doświadczyli wielu emocji. Celem projektu, poza merytorycznymi założeniami, jest budowanie sieci powiązań między ludźmi opartej na szacunku, zrozumieniu i tolerancji. Możliwość spotkania i wspólnej pracy daje nadzieję na tworzenie społeczności, której założeniem będzie jedność w różnorodności.