Dnia 27 października 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim uczestniczyli w spotkaniu pn. ,,Szczecin zaprasza na studia”.

Ponad 130 tegorocznych maturzystów spotkało się z przedstawicielami szczecińskich uczelni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska, Wyższa Szkoła Bankowa) i z przedstawicielami Klastra ICT Pomorze Zachodnie.

Program trzygodzinnego wydarzenia składał się z modułu motywacyjno-biznesowego i akademickiego, w których uczniowie wzięli udział ze względu na bezpieczeństwo równolegle w dwóch grupach. Wszyscy organizatorzy spotkania ze Szczecina byli zaszczepieni przeciwko wirusowi COVID-19.Pierwszy moduł zawierał informację o akcji "Szczecin zaprasza na studia", której celem było zachęcenie przyszłych studentów do studiowania w Szczecinie. Kolejni prelegenci wskazywali uczniom źródła informacji o mieście i uczelni oraz zachęcali do studiowania. W module akademickim przedstawiciele uczelni charakteryzowali swoje uczelnie i oferowane przez nie kierunki kształcenia. Stoiska uczelni dostępne były na sali gimnastycznej. Dzięki temu uczniowie korzystali z możliwości zadawania pytań przedstawicielom poszczególnych uczelni. Każdy mógł otrzymać informatory dla kandydatów na studia i materiały promocyjne uczelni.

Dzięki zorganizowanym targom edukacyjnym kaliscy maturzyści otrzymali również cenne informacje dotyczące możliwości własnego rozwoju i poznali propozycje aplikowania na staże i praktyki w Szczecinie, w klastrowych firmach związanych z branżą IT. Koordynatorką wydarzenia ze strony szkoły była Anna Józiak, pedagog i doradca zawodowy.