Wczoraj funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie zatrzymali przedstawiciela wałeckiej władzy samorządowej. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna dopuścił się składania fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2013-2016 oraz oszustwa podatkowego na kwotę blisko 1,2 mln zł.

Postępowanie jest wynikiem przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Szczecinie kontroli i złożonego w jej efekcie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.Prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, który nadzoruje postępowanie, po przedstawieniu zatrzymanemu zarzutów oszustwa podatkowego oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Śledztwo jest złożone i może skutkować dalszymi czynnościami.